Detaljan Opis projekta

Danas je u Hrvatskoj više od 13.500 osoba sa dijagnozom cerebralne paralize,od toga oko 2000 djece. Cerebralna paraliza je neprogresivni poremećaj motorike zbog perinatalnog ili postnatalnog oštećenja mozga. Manifestira se motoričkom disfunkcijom a stupanj fizičke invalidnosti varira. Najveći rizik za razvoj stanja kojeg nazivamo cerebralna paraliza imaju djeca koja su rodjena prerano, s malom porodjajnom težinom ili s urodjenom malformacijom mozga.

Često prerani porod, zbog kojeg nezreli mozak djeteta izložen mehaničkim i biokemijskim pritiscima dovodi do odumiranja odredjenog broja moždanih stanica i kasnije usporenog razvitka mozga. Dijagnosticiranje cerebralne paralize prije prve godine života djetat je otežano a magnetska rezonanca i kompjutorska tomografija uvelike olakšava postavljanje dijagnoze cerebralne paralize.

Cerebralnu parealizu možemo klasificirati prema tipu poteškoća kretanja na spastičku i atetoidnu a prema dijelu tijela zahvaćenog teškoćama keretanja na hemiplegiju, diplegiju i kvadriplegiju. U kombinaciji s navedenim klasifikacijama javlja se u dijagnosticiranju i ocjena težine poremećaja od blagog, umjerenog do teškog.

Ako dijete ne sjedni stabilno u dobi od 4 godine i ne hoda u dobi od 8 godina neće nikad hodati samostalno. Jednom kada dijete uspostavi neku motoričku funkciju ono može samo napredovati i nema regresije u motoričkim funkcijama.

Djeca i mladi sa cerebralnom paralizom podvrgavaju se rehabilitacijskom tretmanu koji umanjuje spazam, jača mišiće i potiče motorički razvoj.

Kontakt

Udruga invalida cerebralne paralize SNAGA

Zagreb, Pavla Hatza 27
Tel: 00 385 1 4923305
Fax: 00 385 4554171

MB: 1806530
OIB: 52610196905
Žiro račun: 2402006-1100404486 kod Erste banke
Web: www.udruga-snaga.com
E-mail: snagatee@yahoo.com

Predsjednica: Aida Babić
Izvoditeljica projekta: mr sci dr Maja Roje Novak, spec. neurolog, www.dr-roje.com