Opis iskustva, postignuća i sposobnosti

Klasično shvaćanje uvriježeno medju stručnjacima koji se bave ovim problemom je da kod cerebralne paralize nema velike pomoći te da se treba invalidima omogućiti potrebna njega i ortopedska pomogala. Mi kao roditelji djece oboljele od cerebralne paralize ne mirimo se sa takvim stavom te smo u stalnoj potrazi za informacijama o novim spoznajama iz neurologije. Točnije radi se o fenomenu neuroplastičnosti koji je uočen relativno nedavno a koji upućuje na mogućnosti rehabilitacije oštećenog mozga.U potrazi za liječenjem koje se bazira na novijim spoznajama o mozgu kontaktirali smo program integralne neurorehabilitacije. Autorica metode je hrvatska neurologinja mr sci dr Maja Roje Novak (http://www.dr-roje.com). Metoda se je razvila na temelju ideja američkog fizioterapeuta Glenna Domana koji u Filadelfiji ima svoj Centar za unapredjenje ljudskih potencijala. Metoda integralne neurorehabilitacije oslanja se na postavke neuroplastičnosti te stvara okvir za terapijsku intervenciju koja može dovesti do oporavka motoričkih funkcija kod oboljelih od cerebralne paralize.

Ova terapija se bazira na novijim saznanjima o mozgu koja omogućava poticanje rasta mozga na prirodan način te u tom smislu omogućava razvoj mozga kod djece sa cerebralnom paralizom gdje je taj razvohj ometem, zaustavljen ili usporen.Ovakva ili slična terapija nije dostupna u službenim institucijama zdravstvenog sustava te se ne može realizirati na teret HZZO-a.Ohrabreni dosadašnjim rezultatima kod naših korisnika a to su djeca i mladi sa cerebralnom paralizom želimo isti nastaviti te omogućiti ovu terapiju kod još većeg broja zainteresiranih pacijenata.

Korisnici Udruge SNAGA su djeca i mladi oboljeli od cerebralne paralize ali i drugi bolesnici sa oštećenejm mozga kojima Udruga omogućuje tretman integralnom neurorehabilitacijom .

Udrga SNAGA nema zaposlenih osoba a koristi se doniranim prostorom kao i telefonom. Osim za pravnog zastupnika i knjigovodju sva sredstva koriste se namjenski tj. za liječenje djece sa cerebralnom paralizom putem metode integralne neurorehabilitacije te ukoliko je potrebno za prijevoz invalida do Centra.Predsjednik, tajnik i potpredsjednik Udruge su volonteri.

Kontakt

Udruga invalida cerebralne paralize SNAGA

Zagreb, Pavla Hatza 27
Tel: 00 385 1 4923305
Fax: 00 385 4554171

MB: 1806530
OIB: 52610196905
Žiro račun: 2402006-1100404486 kod Erste banke
Web: www.udruga-snaga.com
E-mail: snagatee@yahoo.com

Predsjednica: Aida Babić
Izvoditeljica projekta: mr sci dr Maja Roje Novak, spec. neurolog, www.dr-roje.com