Udruga invalida cerebralne paralize SNAGA

Zagreb, Pavla Hatza 27
Tel/Fax: +385 1 5801 749

MB: 1806530
OIB: 52610196905
Žiro račun: 2402006-1100404486 kod Erste banke
Web: www.udruga-snaga.com
E-mail: snagatee@yahoo.com

Predsjednica: Aida Babić
Izvoditeljica projekta: mr sci dr Maja Roje Novak, spec. neurolog, www.dr-roje.com

Opis projekta

Opis iskustva

Ciljevi koji se postižu

Danas je u Hrvatskoj više od 13.500 osoba sa dijagnozom cerebralne paralize,od toga oko 2000 djece. Cerebralna paraliza je neprogresivni poremećaj motorike zbog perinatalnog ili postnatalnog oštećenja mozga. Manifestira se motoričkom disfunkcijom a stupanj fizičke invalidnosti varira. Najveći rizik za razvoj stanja kojeg nazivamo cerebralna paraliza imaju djeca koja su rodjena prerano, s malom porodjajnom težinom...Opširnije
Klasično shvaćanje uvriježeno medju stručnjacima koji se bave ovim problemom je da kod cerebralne paralize nema velike pomoći te da se treba invalidima omogućiti potrebna njega i ortopedska pomogala. Mi kao roditelji djece oboljele od cerebralne paralize ne mirimo se sa takvim stavom te smo u stalnoj potrazi za informacijama o novim spoznajama iz neurologije. Točnije radi se o fenomenu neuroplastičnosti koji je uočen relativno... Opširnije
Rezultati liječenja metodom integralne neurorehabilitacije su više nego odlični do sada . Sva djeca i mladi koji su u spomenutom programu su postigli veliki napredak u svojoj motoričkoj spremnosti te tako umanjili svoj invaliditet. Takodjer oni žele apsolutni nastavak spomenute terapije jer je napredak kontinuiran.Takodjer ima sve više ostalih sa neurološkim inavaliditetom koji žele spomenuto liječenje. Takodjer razni donatori prepoznaju...Opširnije